Podstawowe funkcje Shipping Manager

Program Shipping Manager w wersji 1.0 jest narzędziem umożliwiającym realizację procesu obsługi wszystkich kategorii przesyłek oferowanych w ramach oferty zintegrowanych z nim operatorów kurierskich i pocztowych w Polsce, Europie a docelowo również i na świecie. Program dedykowany jest dla każdego nadawcy biznesowego będących klientami firm kurierskich i operatorów pocztowych, ze szczególnym wskazaniem na firmy prowadzące działalność w sektorze e-commerce. Dzięki Shipping Manager w wersji 1.0 każdy Użytkownik o ile będzie posiadał umowę o współpracy z danym operatorem przygotować dokumenty przewozowe na podstawie danych własnych, lokalnych baz danych, jak również danych zewnętrznych takich jak własne sklepy internetowe lub platformy aukcyjnych, zlecić odbiór przesyłek lub nadać przygotowane przesyłki w Paczkomacie lub POK firmy kurierskiej, śledzić statusy przesyłek jak również uzyskać zaawansowane raporty swym zakresem obejmujące najważniejsze elementy związane z kosztami i skuteczności doręczeń towarów. Generalnie Shipping Manager w wersji 1.0  jest programem do zarządzania całościowymi aktywnościami wysyłkowymi zmierzającymi do optymalizacji kosztowej procesu dystrybucji firm z sektora handlu, usług i produkcji w tym wszystkich sprzedających towary w kanale e-commerce Polsce i na świecie. Program Shipping Manager w wersji 1.0 w przeciwieństwie do podobnych aplikacji firm kurierskich instalowany jest lokalnie w środowisku użytkownika w własną bazą danych Microsoft SQL.