Konfiguracja Shipping Manager

Staraliśmy się maksymalnie zautomatyzować procesy, niemniej na samym starcie programu Shipping Manager należy dokonać konfiguracji poszczególnych modułów użytkownika, w tym skonfigurować moduły w następującej kolejności:

 1. Profil – dane dotyczące podmiotu wraz z adresami nadania, które domyślnie bedą przypisani do poszczególnych użytkowników. Na  poziomie profilów użytkowników adresy nadania będzie można różnicować
 2. Miejsca powstania kosztów – zdefiniowane 6 cyfrowe kody MPK umożliwiające tworzenie raportów MKP, w ramach których bedzie można weryfikować nadane przesyłki oraz szybko określać koszty nadań dla każdej komórki kosztowej firmy.
 3. Konta bankowe – można dodać wiele kont bankowych, które będzie można przypisać do każdego użytkownika a które będzie wyświetlane i wysyłane w każdym liście przewozowym do firmy przewozowej.
 4. Użytkownicy – w Shipping Manager można dodać wielu użytkowników w ramach roli Administratora programu lub zwykłego użytkownika. Na poziomie modułu użytkownika można ustalić: adres nadania wraz z danymi kontaktowymi (ważne! będa one wyświetlona na każdym liście przewozowym tworzonym przez użytkownika), konta MPK oraz oraz konta bankowe przypisane do niego, jego rolę w programie, wraz ze zdefiniowanymi dostępnymi modułami i funkcjami Shipping Manager.
 5. Przewoźnicy – wszyscy przewoźnicy (firmy kurierskie, pocztowe oraz przewoźnicy drobnicowi), z jacy będą dostępni w programie Shipping Manager. Tylko aktywni przewoźnicy będą wyświetlani na liście wyboru przewoźników.
 6. Szablony przesyłek – ułatwiające i przyśpieszające proces tworzenia przesyłek według ustalonych przez administratora parametrów. Szablony tworzone są tylko za aktywnych przewoźników, w kroku poprzedzającym. Należy zaznaczyć, iż w przypadku pobieranych danych z systemów magazynowo-sprzedażowych lub zintegrowanych sklepów internetowych w poszczególnych elementach jak wielkość, waga, zawartość oraz kwota ubezpieczenia, pobrania jest automatycznie nadpisywana pobranymi danymi w utworzonym szablonie. W przypadku, gdy Shipping Manager zintegrowany jest z wagą, dane o wadze są automatycznie i dynamicznie pobierane do systemu oraz nadpisują ustalone szablon.
 7. Integracje z systemami sklepowymi – w tym kroku należy zintegrować wszystkie sklepy internetowe, z których mają być automatycznie pobierane dane do Shipping Manager. Należy podkreślić, iż w przypadku pobierania danych ze sklepu dla wielu przewoźników, należy zwrócić szczególną uwagę na sposób ich ustawienia w tym miejscu. Przykładem może być ustawienie konta Allegro, w którym należy wskazać wszystkie dostępne dla danego Sprzedawcy Allegro i jego aukcji formy dostaw. W przypadku gdy nie zostana wskazane wszystkie np (kurier, Paczkomat, Allegro Paczkomat InPost, Poczta Polska) wówczas dane te nie będą pobierane.
 8. Integracje z programami magazynowo – sprzedażowymi – w tym miejscu należy podać dane dostępowe do sewera (instancji) oraz bazy danych programu, z którego mają być automatycznie pobierane dane do Shipping Manager. Bardzo ważne aby baza danych programu Shipping Manager była zainstalowana na tym samym serwerze co baza danych programu magazynowo-sprzedażowego. Pozwoli to na znacznie szybszy proces pobierania danych.
 9. Drukowanie – określenie sposobu i miejsca (drukarki) wydruku listów przewozowych oraz dokumentu wydania przesyłek. W tym miejscu określa się również lokalizacje, w krótej moga być zapisywane pobrane z firm kurierskich listy oraz dokumenty w formacie PDF.
 10. Aktualizacja statusów – funkcja pozwala na automatyczne sprawdzanie statusów przesyłek utworzonych, w trakcie doręczenia oraz zwracanych. Ustawienie wykonuje się w prawym górnym roku okna Shipping Manager obok zielonego kółeczka. Ustawienie cyklu pobierania danych w zakresie pobierania danych wykonywane jest tylko w przypadku gdy Shipping Manager jest uruchomiony. Z tego względu warto korzystać z wersji wielostanowiskowej, z nieprzerwanie działającym serwerem bazy danych Shipping Manager. Dzięki temu każdy użytkownik, będzie miał aktualny dostęp do informacji o nadanych przesyłkach.
 11. Aktualizacja systemów magazynowych – funkcja umożliwia na ustawienie okresu czasu odpytywania zintegrowanych baz danych systemów magazynowych w zakresie nowych dokumentów. Dzięki temu system automatycznie wyświetli nowe, nieprzetworzone  dokumenty (zamówienia, rachunki, paragony imienne, faktury lub dokumenty WZ).Ustawienie wykonuje się w prawym górnym roku okna Shipping Manager obok zielonego kółeczka.
 12. Aktualizacja sklepów internetowych – funkcja umożliwia na ustawienie okresu czasu odpytywania zintegrowanych sklepów internetowych w zakresie nowych zamówień. Dzięki temu system automatycznie wyświetli nowe, nieprzetworzone  zamówienia.Ustawienie wykonuje się w prawym górnym roku okna Shipping Manager obok zielonego kółeczka.