Integracja z Subiekt GT

Wielką zaletą programu Shipping Manager jest również integracja z systemami magazynowymi. Jednym z zintegrowanych systemów magazynowych jest program Subiekt GT. Aby zintegrować obydwa programy musimy posiadać dane takie jak: Adres bazy danych (adres pod jakim widoczny jest lokalny bądź zewnętrzny serwer bazy danych), login do bazy danych, hasło do bazy danych, Nazwa bazy danych (podmiotu), Nazwa użytkownika, Hasło użytkownika.