Warunki uruchomienia Shipping Manager

W wersji jednostanowiskowej do prawidłowego działania programu wymagane jest:

Zainstalowanie bazy danych MS SQL 2014 Shipping Manager dostępnej pod adresem localDB\SHIPPINGMANAGER lub w przypadku posiadania wersji MS SQL Express utworzenia nowej instancji bazy danych.

  • Aktywny dostęp do API przewoźników, z których zamierza korzystać Użytkownik. W tym celu należy zwrócić się do danego przewoźnika z wnioskiem o dostarczenie danych dostępowych do środowiska produkcyjnego. Lista elementów dostępowych API w podziale na poszczególnych przewoźników znajduje się
  • Indywidualnego klucza licencji do programu Shipping Manager, dostarczanego przez naszą firmę elektronicznie w wiadomości email. Klucz licencji musi być unikatowy dla każdej stacji roboczej na której zainstalowany jest program
  • Połączenia z internetem podczas wysyłania danych do wskazanych przewoźników. W części funkcjonalności Shipping Manager pracuje również bez aktywnego połączenia z Internetem.
  • Zainstalowanego środowiska .NET Framework 5.1, który w przypadku stwierdzenia jego braku zostanie zainstalowany w procesie instalacji
  • W momencie instalacji programu lub tworzenia wersji wielostanowiskowej praw administratora systemu Windows (do instalacji aplikacji).
  • Instalacja nie może być wykonywana z zasobu sieciowego
  • W przypadku chęci korzystania z dostępnych integracji z programami magazynowo-sprzedażowymi Subiekt GT, WFMAG, Comarch Optima, Subiekt Nexo i Subiekt Nexo Pro, posiadania zainstalowanych aktualnej wersji programów na tej samej stacji roboczej, na której zainstalowany jest Shipping Manager.
  • W przypadku chęci skorzystania z dostępnych integracji z silnikami sklepowymi, podsiadania kluczy API umożliwiających automatyczną wymianę

Program instalowany jest w folderze proponowanym przez instalator lub w dowolnym innym wskazanym przez Użytkownika. Zainstalowane tam pliki stanowią całość systemu i dla jego prawidłowego działania żaden z nich nie może być usuwany lub zmieniany.